Кенемолдин М., Шәкәрім айтқан, қазақ оқығандары: зерттеулер, мақалалар / М.Кенемолдин. — Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. –208 б.