Ибраев Шәкір, Абай феномені: ғылыми зерттеу / Ш.Ибраев. — Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 240 б.