Жұртбай Т.Қ., Білмей мұны жазған жоқ…: мәтінтанулық зерттеу. 1 кітап / Т.Қ.Жұртбай. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 448 б.