Шамахайұлы Қ. Қаламгердің ізі қағазда қалады / Қ.Шамахайұлы. — Алматы: Дәуір, 2021. – 376 бет.