Дүйсенбай Д., Қазақ спорты: ой-шежіре /Д.Дүйсенбай. – Алматы: Алматы-Болашақ, 2021. – 368 б.