Бес асыл іс: балаларға арналған танымдық жинақ. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 312 б.