Жер тағдыры – ел тағдыры. Қазақ Республикасының тұңғыш жер заңы / Құраст.: С.Аққұлы, А.Мырзағали. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 528 б. – (қазақ, орыс тілдерінде)