Түймебаев Ж., Тәуелсіз Қазақстан: бейбітшіліктің, келісімінің және жасампаздықтың 30 жылы = Независимость Казахстана: 30 лет мира6 согласия и созидания = Independence of Kazakhstan: 30 Years of Peace6 Concord and Creation / Ж.Тұймебаев. – Алматы: Золотая книга, 2021. – 320 б.