Мұханбетқалиұлы Қ. Тар кезең: тарихи роман / Қ.Мұханбетқалиұлы. – Алматы: Қазақ кітабы, 2021. – 348 бет