Мұқанова Р. Сарра: драматургиялық шығармалар / Р.Мұқанова. – Нұр-Сұлтан,2021. – 352 бет.