Кекілбаев Әбіш. Өмірі мен ортасы: энциклопедия. – Алматы: Қазақ кітабы, 2021. – 800 бет.