Ұрпағына ұран болған аналар: танымдық-көпшілік басылым / құраст. Ш.Бейсенова, Ж.Аймұхамбет. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 208 бет.