Исабеков, Дулат. Жеті томдық шығармалар жинағы. 5 т.: пьесалар / Д.Исабеков. – Алматы: Атамұра, 2012. – 352 бет