Жабаев, Жамбыл. Шығармалар жинағы. 10 томдық. 6-том. 2-кітап: кеңестік кезендегі зерттеулер / Ж.Жабаев. – Алматы: Қазығұрт, 2021. – 424 б.