Жабаев, Жамбыл. Шығармалар жинағы. 10 томдық. 5-том. 1-кітап: кеңестік кезендегі зерттеулер / Ж.Жабаев. – Алматы: Қазығұрт, 2021. – 440 б.