Солтанбайұлы, Зекебай. Жүсіп / З.Солтанбайұлы. – Павлодар: ЭКО, 2003. – 172 б.