Адырбек, Баян. Өзбекәлі Жәнібек: ғұмырнамалық деректі хикаят / Б.Адырбек. – Алматы: Қазақстан, 2021. – 384 б.