Қамзабекүлы, Дихан. Түркі алқасы / Д. Қамзабекүлы. — Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2021. – 392 б.