Мұхамеджанұлы З. Қазақтың кесте өнері: танымдық-көпшілік басылым / З.Мұхамеджанұлы. – Алматы: Алматыкітап баспасы ЖШС, 2008. – 144 бет, суретті.