Ысмағұлов, Ж.  Ақтаев, С. Ілияс Омаров: ғұмырнамалық деректі хиқаят / Ж. Ысмағұлов, С.Ақтаев.  – Алматы: Қазақстан, 2012. – 256 б. + 16 бет фотосуреттер.