Ертайұлы, Елжас. Жұбайыңның жүрегін жаралама // жаула /  Е. Ертайұлы, — Алматы: ЖШС РПБК Дәуір, 2020. – 172 б.