Салт-дәстүр сөйлейді: отбасы хрестоматиясы / жоба автор. Б.Бопайұлы, С. Керімбай. – Алматы: Орхон,  2017. – 228 б.