Есдәулет, Ұлықбек. Ынтық зар: лирика / Ұ.Есдәулет. – Алматы: Атамұра, 2009. – 368 б.