Алымуддинұлы, Ә. Жұмақтың кілті жанында / Ә. Алымуддинұлы. – Алматы: Таным, 2021. – 144 б.