Соқпақбаев, Бердібек. Менің атым Қожа: повесть / Б.Соқпақбаев. – Нұр-Сұлтан: Mugaba, 2020. – 144 б.