Мағауин, М. Қыпшақ аруы: хикаяттар / М.Мағауин. — Алматы: Атамұра, 2021. – 256 б.