Әуезов, Мұхтар. Шығармалар жинағы: повестерғ әңгімелер / М.Әуезов. – Алматы: Өлке, 2017. – 384 б.