Әбдәкімұлы, М. Зобалан: деректі роман / М. Әбдәкімұлы. – Алматы: Дария, 2019. – 376 б.