Есенберлин, І. Алмас қылыш: тарихи роман / І.Есенберлин. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 368 б. – (Сөз маржан)