Есенберлин, І. Қаһар: тарихи роман / І.Есенберлин. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 408 б. – (Сөз маржан)