Мұқанов Сәбит, Таңдамалы шығармалар. 10 томдық. Т.5., 3-кітап. Өмір мектебі: Роман / С.Мұқанов. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 448 бет