Мұқанов Сәбит, Таңдамалы шығармалар. 10 томдық. Т.1. Мөлдір махаббат: Роман / С.Мұқанов. – Алматы: Қазығұрт, 2020. – 496 бет