Досанов Сәбит, Он екі томдық таңдамалы шығармалары. Т.12. Деректі проза. Көсемсөз. Сұхбат / С.Досанов. – Алматы: Арда+7, 2020. – 552 бет