Досанов Сәбит, Он екі томдық таңдамалы шығармалары. Т.11. Көсемсөз сұхбат/ С.Досанов. – Алматы: Арда+7, 2020. – 592 бет