Бодаубай Болат, Шығармалары. Алты томдық. Т.1: Повесть, роман, очерктер / Б.Бодаубай. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 4010 б.