Әбілқайыр Қ., Шашкова Л., Мырзахмет А., Еңселі елордасы қазағымның / Қ. Әбілқайыр, Л.Шашкова, А.Мырзахмет. – Алматы: Әдебиет, 2020. – 392 бет