Ыдырысов Әбілфайыз, Екі жұлдыз көктегі / Ә.Ыдырысов. – Алматы: Алатау, 2020. – 576 бет