Аяғанов Б.Ғ., Ұлы даланың Айбынды билеушілері. Әбілқайыр Шайбани – Дешті-Қыпшақтың соңғы билеушісі = Великие ханы Великой степи. Абулхаир Шейбанид – последний владетель Дашти-Кыпчака / Б.Ғ.Аяған. – Алматы: Тау-Кайнар, 2020. – 296 бет. – (қазақша, орысша)