Ахметов Арман, Барақ хан әулеті. Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу. Көптомдық. Т.2 – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 384 бет