Алтаев Жақыпбек, Әл-Фараби – Шығыстың ұлы ойшылы = Аль-Фараби – великий мыслитель Востока / Ж.Алтаев. – Алматы: Сардар, 2020. – 400 бет. – (қазақ, орыс тілдерінде)