Шүйіншәлиева М., Өкініш: Повесть, әңгімелер / М.Шүйіншәлиева. – Алматы: Қазақ кітабы, 2020. – 488 бет.