Сариев Әбдіғалі, Таңдамалы шығармалар жинағы / Ә.Сариев; Құраст.: Ш.Сариев. – Алматы: Қазақ кітабы, 2020. – 400 бет.