Рәш Мыңбай, Бес томдық шығармалар. Т.5: Асыл ағалар: Мақалалар жинағы / М.Рәш. – Алматы: Ан Арыс, 2020. – 416 б.