Рәш Мыңбай, Бес томдық шығармалар. Т.3: Шабыт шағаласы: Жырларым-сырларым / М.Рәш. – Алматы: Ан Арыс, 2020. – 516 б.