Перес-Реверте Артуро, Құрсау немесе өлім үстіндегі ойын: роман / А.Перес-Реверте; ауд. С.Бақтыгерейұлы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 480 б.