Қабділәшім Еламан, Өлеңбаян /Е.Қабділәшім. – Павлодар: Баспалар үйі, 2020. – 104 бет