Абай, Шығармаларының академиялық толық жинағы: Ұш томдық. 2-том: Поэмалар, қара сөздер мен хаттар, музыкалық шығармалар / Құраст.: К.І.Матыжанов, С.С.Қорабай. – Алматы: Жазушы, 2020. – 528 б.