Абай, Шығармаларының академиялық толық жинағы: Ұш томдық. 1-том: Өлеңдер мен аудармалар / Құраст.: К.І.Матыжанов, Қ.Қ.Мәлдібаева. – Алматы: Жазушы, 2020. – 640 б.