Бөпежанова Әлия, Мұнара: Әдеби көркем сын кітабы / Ә.Бөпежанова. – Алматы: Дәуір, 2020. – 328 бет