Қойшыбаев Б., Ұлттық қозғалыс сарбазы / Б.Қойшыбаев. – Алматы: Дәуір, 2020. – 320 б.